Win back your stay

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie “win back your stay” van Van der Valk Palace Hotel Noordwijk, gevestigd te Pickeplein 8, 2202 CL in Noordwijk. De actie heeft tot doel het aantal reviews op Google reviews te vergroten om zo betere zichtbaarheid te krijgen.

Actieopzet

Je kunt één keer per e-mailadres meedoen aan deze winactie. Wanneer blijkt dat iemand meerdere malen heeft meegedaan aan deze winactie, mag Van der Valk Hotel Noordwijk de eventueel uitgereikte prijs aan deze persoon laten vervallen. Iedereen die zijn of haar gegevens invult en een review plaatst op Google reviews, en dus deelneemt aan deze actie, gaat akkoord met de actievoorwaarden. Bij het plaatsen van uw review op Google reviews voor van Van der Valk Palace Hotel Noordwijk (vóór 1 januari 2023), het inschrijven voor de nieuwsbrief én het volgen van de Facebook en Instagram accounts van Van der Valk Palace Hotel Noordwijk maakt u kans op het terugwinnen van de kosten van het verblijf bij Van der Valk Palace Hotel Noordwijk te Pickeplein 8, 2202 CL volgens de hieronder genoemde voorwaarden.

Trekkingen

Er is één (1) trekking waarbij de winnaar bekend gemaakt wordt. De trekking zal plaatsvinden op 3 januari 2023. De winnaar krijgt het bedrag van het verblijf bij Van der Valk Noordwijk terug. De winnaar wordt op de hoogte gebracht via het opgegeven e-mailadres.

Voorwaarden voor deelname

Deelname is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar. Van der Valk Palace Hotel Noordwijk heeft het recht de prijs te laten vervallen indien de deelnemer jonger dan 18 jaar is. Van der Valk Palace Hotel Noordwijk wil met deze winactie de zichtbaarheid op Google reviews vergroten.

Voorwaarden van de winactie

Deze prijs betreft het terugwinnen van het bedrag van het verblijf bij Van der Valk Palace Hotel Noordwijk. Op basis van beschikbaarheid, met uitzondering van feestdagen en de maanden juli en augustus. Deze prijs is niet in te wisselen voor contanten.

Aanvullende voorwaarden in verband met de winactie

Van der Valk Palace Hotel Noordwijk behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de actie ongeacht de reden.

Deze prijs is niet overdraagbaar aan andere personen.

Voor vragen  kunt u contact opnemen met info@noordwijk.valk.com.

 

Persoonsgegevens en privacy

Voor deze winactie verzamelen wij persoonsgegevens. Dit betreft je geslacht, naam, de naam van een eventuele introducé en je e-mailadres. Dit doen wij zorgvuldig en volgens de AVG richtlijnen. Wij gebruiken je gegevens om te communiceren over deze winactie. Wanneer je je inschrijft voor de Van der Valk Palace Hotel Noordwijk nieuwsbrief, brengen wij je onder andere op de hoogte van onze aanbiedingen, updates en leuke (win)acties. Deze nieuwsbrief sturen wij digitaal. Je kunt je op elke gewenst moment uitschrijven via de afmeldingslink onderaan elke nieuwsbrief.

Alle persoonsgegevens die wij verzamelen voor deze actie worden zo snel mogelijk na het verblijf in Van der Valk Palace Hotel Noordwijk verwijderd. Persoonsgegevens die we bewaren wanneer een deelnemer zich inschrijft voor onze nieuwsbrief bewaren wij tot wederopzegging.

Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het winnen van prijzen.

Als winnaar zal je desgevraagd je medewerking verlenen aan gerelateerde publiciteit voor promotionele activiteiten in verband met deze winactie. Winnaars die hun medewerking verlenen hebben geen recht op enige vergoeding in welke vorm dan ook.

Winnaars kunnen met naam genoemd worden op de Van der Valk Palace Hotel Noordwijk Facebookpagina, Instagrampagina en/of de Van der Valk Palace Hotel Noordwijk LinkedIn pagina.

Overige bepalingen

Van der Valk Palace Hotel Noordwijk mag te allen tijde, zonder opgaaf van reden en zonder voorafgaande kennisgeving, de voorwaarden van deze actie of de voorwaarden van de uitgereikte prijzen wijzigen of beëindigen.

Voor klachten over deze actie kun je contact opnemen met info@noordwijk.valk.com.

Van der Valk Palace Hotel Noordwijk handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

In alle situaties waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, is het besluit voorbehouden aan Van der Valk Palace Hotel Noordwijk.

Door deel te nemen aan deze winactie, verklaar je kennis te hebben genomen van en stem je in met deze actievoorwaarden.