ACTIEVOORWAARDEN "WIN BACK YOUR DINNER" - RESTAURANT VLOED

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie “win back your dinner” - Restaurant Vloed van Van der Valk Palace Hotel Noordwijk, gevestigd te Pickeplein 8, 2202CL in Noordwijk. De actie heeft tot doel het aantal reviews op Tripadvisor te vergroten om zo betere zichtbaarheid te krijgen.

Actieopzet

Je kunt één keer per e-mailadres meedoen aan deze winactie. Wanneer blijkt dat iemand meerdere malen heeft meegedaan aan deze winactie, mag Van der Valk Palace Hotel Noordwijk de eventueel uitgereikte prijs aan deze persoon laten vervallen. Iedereen die zijn of haar gegevens invult en een review plaatst op Tripadvisor, en dus deelneemt aan deze actie, gaat akkoord met de actievoorwaarden. Bij het plaatsen van uw review op Tripadvisor voor Restaurant (vóór 1 november 2023) en het volgen het Instagram account van Restaurant Vloed (@restaurantvloed) maakt u kans op een 3-gangen lunch of diner voor 2 personen Restaurant Vloed, exclusief dranken, gelegen in het Van der Valk Palace Hotel te pickeplein 8, 2202CL Noordwijk volgens de hieronder genoemde voorwaarden.

Trekkingen

Er is één (1) trekking waarbij de winnaar bekend gemaakt wordt. De trekking zal plaatsvinden op 9 augustus 2024. De winnaar mag één persoon meenemen om mee te komen lunch of dineren in Restaurant Vloed, gelegen op de begane grond van het Van der Valk Palace Hotel Noordwijk. De winnaar wordt op de hoogte gebracht via het opgegeven e-mailadres.

Voorwaarden voor deelname

Deelname is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar. Van der Valk Palace Hotel Noordwijk heeft het recht de prijs te laten vervallen indien de deelnemer jonger dan 18 jaar is. Van der Valk Palace Hotel Noordwijk wil met deze winactie de zichtbaarheid voor Restaurant Vloed op Tripadvisor vergroten.

Voorwaarden van de winactie

Deze prijs betreft een 3-gangen lunch of diner voor 2 personen, exclusief dranken, in Restaurant Vloed, gelegen in het Van der Valk Palace Hotel Noordwijk.

De winnaar mag zelf bepalen op welke datum deze wil komen lunchen of dineren, vóór 9 december 2024, afhankelijk van de beschikbaarheid, en niet geldig op feestdagen.

De lunch of het diner is exclusief:

  • Overnachting
  • Dranken
  • Ontbijt
  • Reiskosten
  • Parkeerkosten
  • Alle overige uitgaven van persoonlijke aard

Aanvullende voorwaarden in verband met de winactie

Van der Valk Palace Hotel Noordwijk behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de actie ongeacht de reden.

Deze prijs is niet overdraagbaar aan andere personen of inwisselbaar voor contanten, ook niet wanneer de winnaar al een bestaande boeking voor Restaurant Vloed of een andere bestemming bij Van der Valk Hotels of een wederverkoper van Van der Valk Hotels hebben vastgelegd.

Voor vragen en het reserveren van de gewonnen lunch of diner kunt u contact opnemen met info@noordwijk.valk.com.

Persoonsgegevens en privacy

Voor deze winactie verzamelen wij persoonsgegevens. Dit betreft je geslacht, naam, de naam van een eventuele introducé en je e-mailadres. Dit doen wij zorgvuldig en volgens de AVG richtlijnen. Wij gebruiken je gegevens om te communiceren over deze winactie. 

Alle persoonsgegevens die wij verzamelen voor deze actie worden zo snel mogelijk na het verblijf in Van der Valk Palace Hotel Noordwijk/Restaurant Vloed verwijderd. Persoonsgegevens die we bewaren wanneer een deelnemer zich inschrijft voor onze nieuwsbrief bewaren wij tot wederopzegging.

Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het winnen van prijzen.

Als winnaar zal je desgevraagd je medewerking verlenen aan gerelateerde publiciteit voor promotionele activiteiten in verband met deze winactie. Winnaars die hun medewerking verlenen hebben geen recht op enige vergoeding in welke vorm dan ook.

Winnaars kunnen met naam genoemd worden op de Van der Valk Palace Hotel Facebookpagina, Instagrampagina, Restaurant Vloed Facebookpagina, Instagrampagina en/of de Van der Valk Palace Hotel LinkedIn pagina.

Overige bepalingen

Van der Valk Hotel Gent mag te allen tijde, zonder opgaaf van reden en zonder voorafgaande kennisgeving, de voorwaarden van deze actie of de voorwaarden van de uitgereikte prijzen wijzigen of beëindigen.

Voor klachten over deze actie kun je contact opnemen met info@noordwijk.valk.com.

Van der Valk Palace Hotel Noordwijk handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

In alle situaties waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, is het besluit voorbehouden aan Van der Valk Palace Hotel Noordwijk.

Door deel te nemen aan deze winactie, verklaar je kennis te hebben genomen van en stem je in met deze actievoorwaarden.